Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

SDĚLENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE
Podle nařízení MŠMT
Od 12.4.2021 je škola opět otevřena pro všechny žáky
tj. 1. – 9. ročník.
Žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testováni - SINGCLEAN testem. V případě, že test vašeho dítěte bude pozitivní, budete vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy. Musí podstoupit PCR test.
Pokud s testováním nesouhlasíte tuto informaci předejte písemně vedení školy. Žák, který nepodstoupí testování nesmí navštěvovat školu a bude vypracovávat úkoly pro domácí přípravu, kterou si vždy v úterý vyzvednete.
Pro více informací volejte ředitelství školy.
Tel.: 581 601 749 nebo 603 994 558

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice

Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095
ul. Studentská 1095,753 01 Hranice
tel: +420 581 601 749
email: skola@zsstudentska.cz
ID datové schránky: suyfdvb