Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

UPOZORNĚNÍ

S platností od středy 11.3.2020, dle nařízení ministra školství, jsou všechny základní školy do odvolání uzavřeny.

Oznámení o opětovném otevření ZŠ bude vyvěšeno na dveřích budovy školy, můžete se informovat v kanceláři školy na čísle 581 601 749, případně na webových stránkách školy.
Specifika pro základní školy / třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
– nařízení MŠMT


ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice