Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

Informace o doučování žáků 2022
Vážení rodiče,

Od října do prosince 2022 pokračuje podpora doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finanční prostředky budou poskytnuty i v dalším doučovacím období: v období leden až srpen 2023.

Třídní učitelé vybrali žáky, s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2021/2022, u kterých došlo ke zhoršení výsledků ve vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v probíraných tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti) nebo žáky, kteří byli ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 hodnoceni známkou dostatečný.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Hranice, Studentská 1095

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice

Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095
ul. Studentská 1095,753 01 Hranice
tel: +420 581 601 749
email: skola@zsstudentska.cz
ID datové schránky: suyfdvb