Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice

Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095
ul. Studentská 1095,753 01 Hranice
tel: +420 581 601 749
email: skola@zsstudentska.cz
ID datové schránky: suyfdvb