Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

Školní rok 2019/2020 končí na Základní škole a Mateřské škole Hranice, Studentská 1095 dne 30.6.2020. Zákonní zástupci si mohou v tento den v době od 8.00 do 12.00 hodin vyzvednout vysvědčení žáků, kteří od 1.6. 2020 nebo 8.6. 2020 nenavštěvovali školu.

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice