Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

UPOZORNĚNÍ ⚠️
Sdělení pro žáky a rodiče
Podle nařízení MŠMT je od středy 18. 11. 2020 opět škola otevřena pro všechny žáky. Žák při příchodu do školy nesmí mít příznaky infekčního onemocnění, teplotu vyšší než 37°, musí mít čistou roušku.

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice