Školská rada

při ZŠ Hranice, Studentská 1095: 3 členy s účinností od 30.5.2017

Volba členů do nové školské rady proběhla 5. 4. 2017.

Rada Olomouckého kraje dne 15.5.2017 schválila na svém zasedání zřizovací listinu školské rady ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820 se všemi navrhovanými členy pod č.j. 49800/2017.

Seznam členů

Zástupce zřizovatele

Mgr. Bohumil Kristek, zaměstnanec DDM Hranice
Bydliště: Mlýnský příkop 1790, 753 01 Hranice

Zástupci pedagogů

Mgr. Machancová Marie, učitelka, pracoviště Hranice, Studentská 1095
bydliště: Zahradní 216, 753 56 Opatovice

Zástupci zákonných zástupců

Lenka Grundzová, žena v domácnosti
bydliště: ČSA 299, 753 01 Hranice