Školská rada

při ZŠ Hranice, Studentská 1095: 3 členy s účinností od 27.7.2020

Rada Olomouckého kraje dne 27.7.2020 schválila na svém zasedání zřizovací listinu školské rady ZŠ a MŠ Hranice,

Studentská 1095 se všemi navrhovanými členy pod č.j. KUOK 87334/2020.

Seznam členů

Zástupce zřizovatele

Mgr. Hana Gagurková, koordinátor MAP Hranice
Bydliště: Hranice 6 - Valšovice 38, 75354 Soběchleby

Zástupci pedagogů

Mgr. Machancová Marie, učitelka, pracoviště Hranice, Studentská 1095
bydliště: Zahradní 216, 753 56 Opatovice

Zástupci zákonných zástupců

Veronika Mácová, rodičovská dovolená
bydliště: Na Hrázi 1731, 753 01 Hranice